Arbetsdag vid Tjulstaholm

Vi bygger, städar och fixar med det som behöver göras på hajkplatsen Tjulstholm.
Här behöver vi föräldrar,
.
Mer information kommer.