Arbetsdag vid Tjulstaholm

Vi bygger, städar och fixar med det som behöver göras på hajkplatsen Tjulstholm.
Här behöver vi föräldrar.
.
Inbjudan: www.enkopingscout.se/pdf/2019/Fixardag_tjulstaholm_vt_2019.pdf