Jag vill meddela att jag inte åker med till England