Jag vill meddela att jag inte åker med till England

  • Ej krav, men vi vill gärna veta varför du inte åker med.