Medlemsavgiften betalas halvårsvis till Scouterna på ett inbetalningskort som de skickar ut.

OBS! Först när medlemsavgiften är betald så blir scouten olycksfallsförsäkrad vid färd till och från samt under planerade scoutaktiviteter.

Kontakta ledarna på respektive avdelning om du vill bli medlem eller veta mer om medlemskap.

Medlemsavgifter

I medlemsavgiften ingår

Avgifter för hajker och läger samt scoutdräkt tillkommer.

Verksamhet Terminsavgift
Bäver – under 8 år
Bäver – under 8 år   Från hösten 2020
275 kr / termin
400 kr / termin
Bäver – året man fyller 8 år
Bäver – året man fyller 8 år  Från hösten 2020
320 kr / termin
400 kr / termin
Spårar-, Upptäckar-,  Äventyrs-, Utmanarscout
Spårar-, Upptäckar-,  Äventyrs-, Utmanarscout  Från hösten 2020
450 kr / termin
550 kr / termin
Avdelningsledare och Kårfunktionärer 10 kr / termin
Passiva vuxna
Passiva vuxna  Från hösten 2020
165 kr / termin
200 kr / termin

 

Adressändring

Om du ändrar adress, allergier eller någon annan uppgift,
fyll i en personuppgiftsblankett och lämna till avdelningsledarna.
Är samma blankett du fyller i som ny medlem.

Personuppgiftsblankett

E-faktura

Du ansöker om E-faktura hos din bank. (Sök på Scouterna)
Medlemsnumret hittar du på fakturan eller får av avdelningsledarna.
Föräldrar kan få E-faktura för sina barn.