Information från Enköpings Scoutkår angående Coronaviruset Covid-19

30 mars, 2020 av Andreas Jonsson

Här kommer vi informera hur vi hanterar Coronaviruset Covid-19

Verksamheten är igång på alla avdelningar.
Vissa har programmen, klara ligger på avdelning sidorna
Om du vill börja, ta gärna kontakt med avdelningen och kolla så att tid och plats stämmer,
och om man behöver något med sig. Finns länk till kontaktformulär på avdelning sidorna.

All verksamhet är utomhus tillsvidare.

______________________________________________________

Uppdaterad information (April 2021)
INFORMATIONEN