Information från Enköpings Scoutkår angående Coronaviruset Covid-19

30 mars, 2020 av Andreas Jonsson

Här kommer vi informera hur vi hanterar Coronaviruset Covid-19

Vi uppdaterade informationen nedan på styrelsemötet 31 Augusti, kommer här när den är ren skriven.

Informationen nedan är från styrelsemötet 19 Mars, där man ser hur kåren tänker kring covid-19
Informationen