England 2020

För Äventyrare och Utmanare.

England blir inte av, vad som blir istället bestäms på föräldrarmötet 28 April 18.30

Lägermeddelande 1
Lägermeddelande med Defintitivanmälan
LÄGERMEDDELANDE MED PRELIMINÄRANMÄLAN
Minnesanteckningar från mötet 18 januari