England 2020

För Äventyrare och Utmanare.

Tanken är 1 vecka läger och förutom det 4-5 dagar Home Hospitalality
(Man bor hemma hos någon scout)

Det läger vi kommer att åka på i England:
Durham 2020
Plats: Wolsingham, Durham (UK)
Tid: 1-8 Augusti 2020
Hemsida: www.durham2020.org.uk

Nästa lägermeddelande 31 Januari (Innehåller exakta datum, och Definitivanmälan)
Nästa Englands möte – 1 Februari 10.00

LÄGERMEDDELANDE 1 (med preliminäranmälan)
Minnesanteckningar från mötet 18 januari