För utmanare blir det läger i Slovakien.
Information går ut till utmanarna.